Πολιτική Ακύρωσης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) σχετικά με την προστασία τουρίστα-καταναλωτή, σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη κράτησης που έχει παραγματοποιήσει σε οποιονδήποτε από τους δύο ξενώνες (Το Γερμανικό & Βικτώρια), ισχύουν τα εξής:

Εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη ημερομήνια άφιξης, ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή.

Αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες, ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της παραγγελίας που ακύρωσε.